9692

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, april 16, 2014
Verordening (EU) nr. 421/2014 Van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast
Inwerkingtreding op 30 april 2014
lucht
klimaat
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans