9702

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, april 16, 2014
Richtlijn 2014/52/EU vanhet Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
Inwerkingtreding op 15 mei 2014 
 
vergunning
informatie
milieueffecten
ingedeelde inrichting
Ook beschikbaar in: Frans