ea49a459232667f47671ece8ccf43446 - 05/09/2016 - 14:38

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 19, 2008

Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. Addendum

afval
water
internationale overeenkomst
nuttige toepassing
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans