9723

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, april 4, 2014
Verordening (EU) nr. 364/2014 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenpyroximaat, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat en thiacloprid in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 6 mei 2014
productnormen
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans