9772

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, december 8, 2013
Wet houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009
Inwerkingtreding op 21 maart 2014
duurzame ontwikkeling
energie
internationale overeenkomst
Ook beschikbaar in: Frans