9780

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, februari 7, 2014
Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid
Inwerkingtreding op 10 maart 2014 
fauna en flora
internationale overeenkomst
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans