9784

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, december 19, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-279/12
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal ; Verenigd Koninkrijk ; verdrag van Aarhus ; richtlijn 2003/4/EG ; toegang van publiek tot milieu-informatie ; werkingssfeer ; begrip overheidsinstantie ; Afvalwaterafvoer en waterdistributiebedrijven ; privatisering van watersector in Engeland en Wales
water
informatie
internationale overeenkomst
water-afvalwater
water-drinkwater
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans