9785

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, december 12, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-515/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend ; Estland ; richtlijn 2008/98/EG ; afvalbeheer ; beginsel van nabijheid ; verordening(EG) nr. 1013/2006 ; overbrenging van afval ; gemengd stedelijk afval ; industrieel afval en bouwafval ; procedure voor gunning van dienstenconcessie voor ophaling en vervoer van op grondgebied van gemeente geproduceerd afval ; verplichting voor toekomstige begunstigde om opgehaald afval te vervoeren naar door aanbestedende dienst aangewezen verwerkingsinstallaties ; meest nabijgelegen, daartoe geschikte verwerkingsinstallatie
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans