9786

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, december 19, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-262/12
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d?État ; Frankrijk ; association Vent De Colère! Fédération nationale e.a./Ministre de l?écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l?Économie, des Finances et de l?Industrie ; staatssteun ; begrip maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd ; windenergie ; afnameverplichting voor hogere prijs dan marktprijs ; volledige compensatie ; door eindverbruikers van elektriciteit verschuldigde bijdragen
lucht
financiën
energie (markt/distributie)
Ook beschikbaar in: Frans