9787

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, december 12, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Gevoegde zaken C-241/12 en C-242/12
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend ; Nederland ; milieu ; afvalstoffen ; begrip ; richtlijn 2006/12/EG ; overbrenging van afvalstoffen ; kennisgeving aan bevoegde nationale autoriteiten ; verordening (EEG) nr. 259/93 ; zich ontdoen, voornemen of verplichting zich te ontdoen van een stof of voorwerp
afval
financiën
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans