9788

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, februari 7, 2014
KB tot wijziging van het KB van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België
Inwerkingtreding op 3 maart 2014 
fauna en flora
groenruimte
dier
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans