9789

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, december 21, 2013
Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu
Inwerkingtreding op 1 maart 2016 
duurzame ontwikkeling
sanctie
informatie
geneesmiddel
Ook beschikbaar in: Frans