9797

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, februari 14, 2014
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 144/2014 van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof valifenalaat overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 7 maart 2014
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans