9807

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, januari 15, 2014
Wet tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
Inwerkingtreding op 14 februari 2014 
duurzame ontwikkeling
Ook beschikbaar in: Frans