9814

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, januari 31, 2014
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 88/2014 van de Commissie tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van bijlage I bij verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
Inwerkingtreding op 21 februari 2014
producten
informatie
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans