9821

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, januari 14, 2014
Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie tot uitvoering van richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft
Inwerkingtreding op 20 februari 2014
energie
informatie
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans