9845

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, november 7, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-72/12
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; milieu ; richtlijn 85/337/EEG ; milieueffectbeoordeling ; Verdrag van Aarhus ; richtlijn 2003/35/EG ; recht om in beroep te gaan tegen vergunningsbesluit ; Toepassing ratione temporis ; Vergunningsprocedure die is ingeleid vóór verstrijken van termijn voor omzetting van richtlijn 2003/35/EG ; Besluit dat na verstrijkingsdatum is vastgesteld ; Voorwaarden voor ontvankelijkheid van beroep ; Inbreuk op een recht ; Aard van procedurefout die kan worden aangevoerd ; Omvang van toetsing
informatie
milieueffecten
Ook beschikbaar in: Frans