9847

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 26, 2013
KB tot wijziging van het KB van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marienemilieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België
Inwerkingtreding op 20 januari 2014
vergunning
water
milieueffecten
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans