9868

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, december 15, 2013
KB tot wijziging van het KB van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen
Inwerkingtreding op 18 januari 2014
afval
productnormen
gevaarlijk afval
verpakking
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans