9958

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, oktober 18, 2013
KB tot wijziging van het KB van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaalde stoffen en materialen
Inwerkingtreding op 13 november 2013 
water
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans