9984

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, oktober 24, 2013
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2013 van de Commissie houdende wijziging van verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft
Inwerkingtreding op 28 oktober 2013
duurzame ontwikkeling
informatie
Ook beschikbaar in: Frans